Wat betekent falen nu eigenlijk? Wanneer faal je en wanneer juist niet? Van Dale zegt er het volgende over: ‘tekortschieten, mislukken, fouten begaan, doelen niet bereiken’. Is het echt zo zwart-wit? Als ik naar mijn eerste nieuwsbrieven kijk: dan voelde ik me daar behoorlijk in tekortschieten. Wat ik namelijk graag wilde bereiken was mijzelf meer laten zien. Daarentegen waren de eerste nieuwsbrieven die ik verstuurde verre van persoonlijk. Ik klonk daarin bijna als een log reisbureau!

De Warming-up

Tijdens een van de VillaForum Coworking Breaks leerde ik schrijfcoach Barbara Trappenburg kennen. Ik besloot om mee te doen met haar schrijfklas. Als warming-up schreef ik een tekst over een eenzame gans die – bang als hij is – het geritsel in het riet interpreteert als gevaar. Deze tekst die iets over mijzelf vertelde zou ik eigenlijk aan de klas voorlezen. Maar poeh, wat was ik blij dat dit uiteindelijk niet gebeurde. En ik dacht: “als ik het voorlezen van zo’n onbenullig tekstje al moeilijk vind, hoe zou ik dan mijn nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken?”

Mijn moeite ermee heeft te maken met dezelfde raadgever als van de gans: angst. En wel angst om te falen, of ik wel wel iets (interessants) te vertellen heb.

Wijze les

Eén van de lessen van de schrijfklas die mij enorm heeft geholpen is, dat álles een interessant verhaal kan opleveren. Dat inzicht heeft voor mij veel veranderd in het schrijven van een nieuwsbrief, waarin ik nu meer van mezelf durf te laten zien, maar waar ik nu ook meer plezier in heb gekregen om ze te schrijven.

Terug naar Van Dale. Betekent falen dat je je doelen niet bereikt? Volgens mij gaat het juist erom dat je besluiten maakt, die je verder brengen, zelfs als je je doel niet hebt gehaald. En soms leer je dan dat bepaalde keuzes niet de juiste zijn. Dat voelt niet altijd even prettig, maar het brengt je wel verder.

Ontmoet medeganzen

De eenzame gans die als doel heeft angst te vermijden is daarin geslaagd door weg te vliegen van geritsel. Maar als hij even wacht en verder kijkt ziet hij dat het riet vol zit met andere ganzen. Die hem het beste gunnen en misschien wel verder willen helpen.

Wil jij je ook laten omringen door medeganzen? Ga dan mee met een volgende VillaForum midweek.

Misschien tot dan.